ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2011

ಹೀಗೊಂದು ಪತ್ರ !, ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ?

ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದ (24.09.2011) ಪತ್ರಪ್ರಭ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತುಹಲವಿದೆ ನನಗೆ.
ಮತ್ತೆ ತಡ ಏಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: