ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2011

ಇದಪ್ಪ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ!


ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಹಿರಾತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ?

ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಣೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಯಾಕೆ? ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಣ್ರಿ,

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: